Men det är inte alltid nödvändigt att gräva ner till frostfritt djup. Om man ska köpa färdiga betongplintar altsså inte gjuta egna. Måste man då sätta dem på frostfritt djup?

Eller hur djupt är det som gäller eg? Grundprincipen för altanbygget är att man på betongplintarna sätter stolpar eller lägger. Målet är att plintarna står stadigt och om möjligt når frostfritt djup.

Byggnader grundläggs på ett djup där marklagren har tillräcklig bärighet och begränsade sättningar.

Sulor och plintar utförs numera oftast av armerad betong. Ofta rekommenderar man att gjuta plintar på frostfritt djup för att inte få problem med tjällyftning. Hur vet man hur djupt det är just där man bor?

Vi ska gjuta plintar till både Friggebod och Växthus – och man vill ju inte gräva djupare än . Plintar kan trots att de grundlagts på frostfritt djup. Djup för betongplintar, växthus. KA (konstruktionsansvarig) får jag rådet att grundlägga plintgrund till sommarstuga på frostfritt djup. Vare sig du ska bygga en altan, ett staket eller bara ett par grindstolpar krävs ofta att du gjuter plintar.

Då måste man eventuellt gräva ut och gjuta plintar eller, i vissa fall, lägga plattor.

I stort sett alla på internet pratar om att man bör bygga altanen på plintar som man gräver ner till frostfritt djup och det ser ut som att de flesta av . Jag tycker det är enklare med färdiga plintar än att gjuta själv, men visst är det en. Grundläggningen för denna friggebod har inget med frostfritt djup att göra . Plintar och pelarfundament utkragas runt om, med mått. Har du en plan husgrund kan du fästa en bärlina mot fasaden istället för att använda plintar där. Välj plintar som når ner till frostfritt djup. Då slipper man gräva så djupt om man är lat.

Man behöver ju egentligen bara gräva ner till frostfritt djup, hur djupt det är . Plintarna är ej avsedda för större horisontella eller vertikala laster. Plinten bör placeras på frostfritt djup eller på icke tjälskjutande material. Tänk på att om du väljer plint eller stödmur måste du gräva ner till frostfritt djup. Väljer du platta på mark finns det färdiga system för isolerade grunder. Används som grund för småhus, och innebär att en.

Frostfritt djup – Var extra noga med att ta reda på var frostfritt djup . Formrör för gjutning av plintar och pelare. Använd den dimension du önskar för färdig diameter på plinten.

Comments have been closed/disabled for this content.