Reklamköparen kan då räkna ut själv hur mycket annonsen kostar genom att multiplicera . Dessa egenskaper bör använda på bästa sätt för att få ut det mesta av. Ett vanligt sätt att mäta och räkna ut lönsamhet och .

Hur får jag ut det mesta av min investering? Analytics och sedan, baserat på dessa, räkna ut KPI för genomsnittlig kontaktkostnad samt värde. Våra priser är oslagbart låga – räkna själv på kontaktkostnad per hushåll så får du se.

Det ser alltså ut som om det mesta vi tror oss veta om hur reklam fungerar är fel.

Att räkna ut vad det kostar att göra något här och nu är tämligen enkelt, men att . Mediemix: En mix av olika mediekanaler som annonsören använder sig av för att nå ut till sin målgrupp. Man räknar alltså bort alla kontakter utöver den första (jämför med räckvidd och bruttoräckvidd). Kontaktkostnad – Visar förhållandet mellan antal kontakter och. Kostnad per uppnådd affärskontakt vid användandet av visst reklammedium.

Beräknas vanligen som kostnaden för ett annonsinförande räknat . Det skulle innebära en kontaktkostnad på öre per användare för denna. En mobil enkät lades ut sju dagar före kampanjperioden och . Kan tas fram för ett enskilt medie eller för medieplanen som .

När vi uppskattar den förväntade effekten av tillägg och annonsformat räknar vi med faktorer som relevans, den förväntade klickfrekvensen och förekomsten av . Begrepp som avser kontaktkostnaden per tusen tittare. På mitt jobb, Jönköpings läns museum, tar man ut en avgift. Att enbart räkna ut kontaktkostnaden ger sålunda ingen rättvis bild av ett . Antalet kontakter multipliceras med kontaktkostnaden motsvarande vad det.

Vem som helst kan räkna ut att ett nytt avloppssystem kostar pengar. Möten har en hög kontaktkostna men det finns fyra goda argument .

Comments have been closed/disabled for this content.