Restavfall är det avfall som man inte kan göra något annat åt. Varken kompostera, förbränna eller återvinna på något annat sätt.

Exempel på restavfall är porslin, . När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats. Vad vill du sortera och hur sorteras det:.

Det som blir kvar för den vanliga soppåsen kallas restavfall och går till. Det brännbara restavfallet skickas till Vattenfall Värme Uppsala Ab för energiutvinning. I anläggningen produceras el, fjärrvärme . Allt material som inte sorteras ut är klassat som restavfall, med undantag för grovsopor. Det avfall som inte passar för annat än deponering (att lägga på soptipp) kallar vi för restavfall.

Det innebär att avfallet energiutvinns och bidrar till produktion . Soppåsen eller restavfallet är det som blir kvar när förpackningar och mat är utsorterat. Det är ett färdigsorterat avfall som inte innehåller brännbart eller .

Det gör att vi kan spåra exempelvis . Hotellen rapporterar varje månad hur mycket restavfall som produceras. Hushållsavfallet består av restavfall och matavfall. Grovavfall lämnas på Återvinningscentralerna (ÅVC) för sortering och vidare transport till olika anläggningar.

När man talar om restavfall så menar man det avfall som blir över när allt annat är sorterat och som inte kan återvinnas, brännas eller komposteras. Vårt abonnemang Miljö innebär att du sorterar matavfall och restavfall var för sig. Jag vill bara ha hämtning av restavfall och matavfall, vad kostar det? Vill man inte ha fyrfackskärl kan man välja ett delat kärl för restavfall och matavfall. Bäst matchande rim för restavfall.

Var du slänger dina sopor eller ditt avfall, och hur det ska hanteras, beror på vad det är för typ av avfall. Till hushållsavfall räknas restavfall och matavfall.

Comments have been closed/disabled for this content.