Samiska minoritetsspråk

Sveriges officiella minoritetsspråk. Finland och Norge har samiskan . Svenska lagar om minoriteter och minoritetsspråk.

Jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska är nationella minoritetsspråk. Sametingets viljeinriktning är att främja, utveckla och bevara samiskan till ett. Svenskarnas attityder till minoritetsspråk och särskilt till samiska är positiv. Det ena är att samiskan är ett minoritetsspråk och det andra att samiskan .

De är finska, meänkieli (samtliga varieteter), samiska (samtliga varieteter), romani chib (samtliga varieteter) och . Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver låtar på samiska. Man beräknar att 20- 20sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör alltså samma stam som till exempel samiska men . En elev som vill läsa sitt minoritetsspråk ska vända sig till skolan. Filmen om nationella minoriteter på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska, . De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska.

Minoritetsspråk omfattar då både teckenspråk och alla svenska invandrarspråk. Språkets talare önskar att språket ska få bli ett minoritetsspråk.

En samlad svensk minoritetspolitik. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib (alla varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli. Ett exempel är baskiska som är ett regionalt språk men inget minoritetsspråk.

Arjeplog är förvaltningsområde för samiska, vilket innebär att enskilda har rätt att. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan .

Comments have been closed/disabled for this content.