Sfäriska axiallager

Lagret är självinställande och därför okänslig för snedställning av axeln i . Dubbelverkande axialkullager kan ta upp . Lager för rotationsrörelse utförs som rullningslager eller som glidlager.

Som rullkroppar används kulor, cylindriska, koniska, sfäriska rullar och nålrullar. X-life-lager har högre nominell livslängd än andra lager vid samma belastning – vid oförändrade yttermått. Sfäriska axialrullager är enradiga, sfäriska rullager.

Spårkullager, sfäriska, cylindriska rullager och axiallager.

Toleranser: se axiallager sid 70. Produktprogrammet omfattar länklager, gaffellänkar, stålager, flänslager, sfäriska lager, axiallager. Vattentät, 3rostfritt stål, tung last, extra kraftiga lager enheter! ROSTFRITT STÅL 3VATTENTÄT SFÄRISKA STÅLAGERHUS.

Denna skivstång har inte kullager och den har inte nållager. Istället är den utrustad med sfäriska axiallager för bästa funktion. Idag jobbar jag som utvecklingsingenjör inom produktutveckling av sfäriska.

Detta alternativet visas om produkterna ligger på något av våra NDC lager. En annan grupp av rull- och kullager kallas sfäriska och har utvecklats för att klara av snedställningar av axeln.

En serie absolut smörjnings- och underhållsfria glidlager vilka från början utvecklades för flygindustrin och nyttjas där man är tvingad att . Ett av Sveriges vassaste sortiment på kullager, koniska-, cylindriska-, sfäriska rullningslager samt smörjfria och smörjbara glidlager. Stödrulle med enbart sfäriska rullager. Konisk innerdiameter (-K), sfärisk ytter diameter (-S).

I de flesta fall monteras våra rullade glidlager med en presspassning enligt samma princip som andra slutna lager. Använd en press eller ett dorn med ansats . Vår kvalitet axiallager är lågt pris, hög precision och bra prestanda. Internordic har ett av Sveriges bredaste sortiment av lager och tätningar.

Comments have been closed/disabled for this content.