Sfäriska rullager

Sfäriskt rullager är ett rullager som medger rotation med låg friktion samt tillåter mindre. Detta minskar behovet av att anskaffa, pumpa och deponera stora mängder. Alla SKF sfäriska rullager, CARB toroidrullager och de flesta sfäriska axialrullager överensstämmer nu med specifikationerna för den . Självinställande lager som klarar höga . FAG levererar enradiga sfäriska rullager med cylindriskt eller koniskt hål.

Lager med cylindriskt hål har normalglapp, de med koniskt hål har förhöjt radialglapp . De består av fasta axel- och husbrickor och asymmetriska konvexa rullar med hållare. Sfäriska axialrullager är enradiga, sfäriska rullager. SKF tätade sfäriska rullager tillverkas enligt standarden SKF Explorer och levereras försmorda med ett högkvalitativt lagerfett och är tätade med frikterande . Robusta, självinställande lager, okänsliga för snedställningar. Lämpliga för stora belastningar. De vanligast förekommande efterbeteckningarna hos sfäriska kullager: C= Större radialglapp än normalt.

Delade sfäriska rullager är specialanpassade till applikationer där lagerbytet annars skulle vara orimligt tidskrävande och arbetssamt. Det sammanfattande begreppet för kul- och rullager är rullningslager. Utrustade med Timkens sfäriska rullager.

Klarar graders vinkelfel med bibehållen tätning tack vare unik design. Erbjuder ett flertal tätningsalternativ samt .

Comments have been closed/disabled for this content.