Statsskuldväxlar

Riksgäldskontoret förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar statligt bankstöd och insättningsgarantin. En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som Riksgäldskontoret ger ut. Löptiden är normalt upp till ett år.

Statsskuldväxlar används för att finansiera statens . Med statsskuldväxlar kan du placera företagets överlikviditet till lägsta möjliga kreditrisk och vet precis hur stor avkastningen blir. Ett kortfristigt skuldinstrument med en löptid på mindre än ett år. I Sverige ges statsskuldväxlar ut av svenska . Med stadsskuldväxlar kan du få bra avkastning på företagets överlikviditet till lägsta möjliga kreditrisk och vet precis hur stor avkastningen blir.

Följ Stockholmsbörsen, OMX, Dow Jones även aktier, fonder, index tillsammans med börs- och ekonominyheter, analys av aktier, placeringar och intervjuer med . Sådana värdepapper förekommer med löptider . Kunderna köpte upp allt på några dagar. Riksgälden ger ut extra statsskuldväxlar, enligt ett pressmeddelande. Den sammantagna emitterade volymen kommer att uppgå till maximalt . I dag var det ytterligare växlar till salu och också . Böjningar: statsskuldväxel, statsskuldväxeln, statsskuldväxlar, statsskuldväxlarna.

Comments have been closed/disabled for this content.