Stödrätter 2016

Du måste ha stödrätter för att få gårdsstöd. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill .

Fullservice vid köp eller försäljning av stödrätter – Din stödrättsbörs. Vi hjälper dig om du vill köpa stödrätter eller om du vill sälja stödrätter. Det går inte längre rotera stödrätter som man kunde för några år sedan.

Söker ni efter lantbrukare som är intresserade av att köpa eller hyra stödrätter?

LRF Konsult tillhandahåller en stödrättsbörs och förmedlar gärna kontakter. Priserna på stödrätter har gått ned efter utjämningen av gårdsstödet. Aktiveringen börjar från det högsta . Landsbygdsverkets föreskriftssamling. Denna föreskrift gäller överföring av stödrätter inom systemet med . Ett par tusen lantbrukare har fått besked om indragna stödrätter utan att få veta varför.

En Eksjöbo får stödrätter – värda cirka 7euro – indragna. Jordbrukarstödsenheten, 582. Stöd per hektar beror på stödrätternas.

Och på sikt när alla stödrätter skall ha samma värde borde jag som. Stödrätter motsvarande den odlade arealen kommer att disponeras av. Det har varit en hel del skriverier om stödrätterna och risken för att markägaren kommer att mista dem till arrendatorn. Vadstena och Linköping Nyheter. För att få gårdsstöd måste lantbrukaren ha så kallade stödrätter.

Istället är det så kallade stödrätter som avgör storleken på den ekonomiska ersättningen.

Comments have been closed/disabled for this content.