Med våra fyra borriggar för styrd borrning borrar vi horisontellt på önskat djup . En kulvert skall dras mellan husen under vägen. En av fördelarna med styrd borrning är att inga trafikavstängningar behövs.

Landfäste vid sjöförläggning av kablar och rör. Vi jobbar med rörtryckning, sänkbrunnar och styrd borrning m. Ordlista med facktermer kring borrning. Problemet utan styrd borrning är väl att man aldrig är säker på var.

Med styrdborrning kan vi borra horisontalt en längd på 2-300m utan att gräva. Vår affärsidé bygger på att genom styrd borrning dra kablar och rörledningar,. Detta kan exempelvis göras under vägar, bäckar och järnvägar med en slags . Styrd borrning är en schaktfri borrteknik som används vid byggande av. Borrning under väg för fiberslang – Duration: 6:28. Fantastisk teknik som klarar borra långa och ”krokiga” hål.

Främst avsedd för lera och sand. Detta kan vara under motorvägar, gator med befintliga ledningar, serviser till. Vi går ner med borret vid punkt A, borrar under muren, vägen och altanen och kommer upp vid punkt B.

När vi är framme drar vi med oss . Detta är ett oöverträffat sätt att ta sig under vägar. Här är en några dagar gammal bild från när man gjorde styrda borrningar under väg 202. Risker: Markhävning, sten, block, berg etc.

Begränsningar: Större sten, berg, lös lera, under grundvatten nivå.

Comments have been closed/disabled for this content.