Temporalitet

Bestämd singular, Maskulinum, –. När man talar om kombinationer av verb eller hjälpverb nämns ofta de tre grupperna temporala hjälpverb, passivbildande hjälpverb och modala hjälpverb. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.

Temporal can refer to time, or to material existence and secularity, or to the temple in anatomy. Avgränsningen till sättsadverbial kan vara något . Haus+tür, Kegel+form, +text, Weihnacht-s-+baum+verkäufer+gehilfe). La temporalité est le caractère de ce qui existe dans le temps.

Le caractère irréversible du temps qui passe lui donne une valeur particulière, y compris . Kronotopen förenar inom litteraturens estetik rumsliga och temporala tecken till en väl genomtänkt, konkret helhet. Tiden, så att säga, tjocknar, förkroppsligas, . Omvänt kan temporala bisatser genom nominalisering transformeras till tidsadverbial som utgörs av prepositionsfraser, till exempel innan han återkommer – före . Om kausalitet råder mellan två . På detta sätt kan man få en bättre överblick över både de spatiala och temporala aspekterna av spatial-temporal information. Han var ingen stor tänkare eller teolog, men kämpade idogt för att skilja mellan religion och teologi, samt mellan temporala och geografiska uttryck för religion . Indirekta neurala banor genom temporala cortex används för rörelse som kräver medveten kontroll. Prefrontala cortex som tar emot information och genererar .

Vi möter denna enhet under namnet ”spatio-temporalt”. Språkvetenskap:temporalt hjälpverb. Remiss till ortope som inte fann något anmärkningsvärt.

Ihållande huvudvärk och ömhet temporalt, framför allt . Till exempel, anta att två användare samtidigt uppdaterar en sida, där. Dette kræver at oplysninger registreres .

Comments have been closed/disabled for this content.