Vad kostar stödrätter

Hur mycket gårdsstöd du får för din mark beror på värdet på dina stödrätter. Fullservice vid köp eller försäljning av stödrätter – Din stödrättsbörs. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Priserna på stödrätter har gått ned efter utjämningen av gårdsstödet. För många stödrätter får man inte mer än hälften av vad den är värd. Ni måste alltså köpa stödrätter för den areal mark ni brukar för att få bidrag.

Nu har jag inget gårdsstöd på marken och den är endast ha.

Vad kostar det att köpa stödrätter för marken och är det ens möjligt fast än jag . Vad gör du med marken som stödrätterna hänger ihop med? Här följer stödrätterna marken och inte brukaren och då kostar de inget. Någon som vet aktuellt EU-bidrag för åkermark? Vill du ha öppet så kostar maskinpark en del har för mig minst 5ha för att få bidrag. Här kan du se vad en stödrätt kostar att köpa och vad du kan få ut av . Ge bort stödrätter, utan att få en krona för marken känns inte aktuellt.

Kom ihåg att undersöka vad bonden har för arrende och hur länge. Du kan även ringa och prata med deras jurist, det kostar inget.

PS, vad kostar stödrätterna ungefär? För att få gårdsstöd måste lantbrukaren ha så kallade stödrätter. Jordbruksverkets hemsida eller kontakta din länsstyrelse. I Sverige finns det många regler vad gäller biotopskydd och det gäller att man som markägare gör.

Att röja upp stubbar och sten kostar cirka 0kronor per hektar. För att erhålla gårdsstöd för åkermark krävs stödrätter. Sälj dina överflödiga stödrätter så att de inte går förlorade.

Comments have been closed/disabled for this content.