Vägsalt

Köp vägsalt som passar ditt syfte och beställ online med hemleverans. Vissa bilister, som år efter år får uppleva hur vägsaltet fräter på fordonen. Saltning av vägar är ett stort bekymmer för renskötseln eftersom renarna lockas ut på vägarna för att slicka salt vilket ökar risken för .

I morse strax efter klockan 7 . Smälter effektivt snö och is på vägar, gångar, trottoarer och uppfarter. Roligare trädgårdsarbete och en trivsammare utemiljö. Tomas Stomberg, produktionsledare vid Karlstad kommun, har fått miljönämndens klimatpris för en ny saltlösning som både klarar lägre .

Därför saltar Vägverket nu inte överallt. Varje vinter sprids runt 30ton vägsalt ut för att förhindra trafikolyckor. Men saltet tar sig ner till grundvattnet och hotar på sikt dricksvattenförsörjningen. De råder delade meningar huruvida fördelarna med att halkskydda vägar med salt, väger upp mot nackdelarna med risken för miljöskador. Vägsalt är en riktig rostfälla.

Genom att binda de minsta partiklarna till vägytan med hjälp av vägsalt håller vi miljön runt våra grusvägar fria från damm. Vägarna blir säkrare och behagligare . Så här svarar Henrik Sundquist, Trafikverket, på kritiken mot vägsaltet. SKL Kommentus Inköpscentral erbjuder ramavtal inom området vägsalt och dammbindningsmedel.

Det organiska ämnet kaliumformiat fungerar nästan lika bra som vägsalt för att bekämpa halka på vintervägar. Irriterande ämnen eller natriumklorid ingår. Det går åt en hel del vägsalt för att skapa halkfria vägar och underlätta framkomligheten – inte minst för den tunga trafiken. Utan salt skulle vi inte kunna hålla . Nu vill kommunen stoppa saltningen . För manuell eller maskinell spridning. Inverkan av vägsalt (NaCl) på jordens aggregatstabilitet och risker för fosforförluster från åkermark.

Allt om vägsalt från alla leverantörer hittar du på LantbruksNet. Vill du få tillgång till hela artikeln? I en publikation av banverket och trafikverket Vilda djur och infrastruktur – en handbok för åtgärder finns det en artikel sidan 13.

Comments have been closed/disabled for this content.