Vågstationer

Vågarnas primära syfte är att användas för polisens kontroller, men även allmänheten har . Till er som har skrivare hemma och inte vill riva sönder vår papperstidning så kommer här . Ett överlastat fritidsfordon är inte bara trafikfarligt, det kan även stå dig dyrt.

I värsta fall kan du förlora körkortet. Alla stationer tillhör Trafikverket. Så ta chansen och kolla vikten om du är i . Vad gör man om h-bilen väger för mycke .

Tillbaka till nyhetsöversikt Swarco installerar vågstationer för dynamisk vägning av fordon 02. Swarco har sedan ett år tillbaka ett ramavtal för leverans . Angående problemet med att veta sin bruttovikt på husvagnen undrar jag om den församlade expertisen kan tipsa om vart man finner öppna . Det finns ju ett antal vågstationer där man kan väga bilen själv. Bara köra på vågplattan och läsa av på en display. Finns det någon sammanställning av vågstationer som POI-fil för GPS ? Helst en våg som är öppen dygnets alla timmar.

Detta projekt behandlar utvecklandet av en vågstation för automatisk vägning av nötkreatur som genomförts tillsammans med uppdragsgivare Hencol AB. På Mölndals bilprovning måste man boka tid för detta.

Eftersom jag inte har en gatgodkänd . Vågstationerna anpassas till den typ av anlägg- ning du har. Komplettering av befintlig behand- lingsbox och djurvåg görs enkelt med Hencols stalldatorsystem. Skånska betvågar och vågstationer. Bilprovningens vågar är ej riktigt kalibrerade, polisens vågstationer är för det mesta stängda – utom när ordningsmakten är där och då vill man .

Comments have been closed/disabled for this content.