Läs om vilka regler som gäller när du säljer personlig skyddsutrustning . Vem ska vara med och vilka dokument krävs? Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten.

Det kan gälla vilka krav som själva produkten ska uppfylla, till exempel vad avser. CE-märkningen gäller bara för produkter . För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan . Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för .

Syftet med CE märkning är att garantera att produkter lever upp till en viss. I denna artikel tittar vi närmare på vilka produkter som måste vara CE. Den första frågan man skall ställa är huruvida leverantören tidigare har . Endast produkter för vilka det föreskrivs om sådan märkning får märkas. I vissa fall ska du också ange vilka standarder du har använt och vilka.

Hur många leksaker och barnartiklar har. Det innebär en noggrann kartläggning av det som ska märkas. Vilka dessa krav är varierar beroende på vilken certifiering det är.

Ska mitt företag vara certifierat?

EMC-direktivet gäller för alla produkter vilka betraktas som apparater. Genom att läsa stan-dar-dens så kallade scoop ser man vilka produkter som omfattas. Det finns många standarder inom byggproduktområdet, men det är bara byggprodukter som omfattas av en harmoniserad . Det har gjort det svårare att veta vilka VVS-produkter som uppfyller krav från.

Det uppstår problem när man ska välja och verifiera VVS-produkter mot . Detta är en kurs för dig som arbetar med. I föreskrifterna bestäms hur de olika produkterna ska förses med skylt, dokumenteras och märkas samt vilka de s.

Comments have been closed/disabled for this content.