Vindskydd häst regler

Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som din häst kan skada sig på. Du ska se till att stängsel är väl uppsatta och underhållna. Här listas ett urval regler som är viktiga att .

Mått och bestämmelser för byggnader och inrednng där du har hästar. Information om Jordbruksverkets sidor om hästar och skötsel av hästar. För att dina hästar ska må bra är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns om till exempel djurskydd och.

Därför finns det regler för hur de ska hållas.

Planerar att ev göra lösdrift hemma men hittar inte vilka regler som gäller för det, nån. Allmänna råd: En ligghall för hästar bör normalt bestå av tre väggar och tak. Hur ska en ligghall utformas så att hästarna känner sig trygga och vill använda den som skydd för . Jag undrar om det finns regler för hur stora vindskydd ska vara?

CachadUnder den kalla årstiden måste alla hästar ha tillgång till en ligghall eller ett stall eller liknande som ger skydd för väder och vind. Ydres vindskydd till häst är uppbyggt med enkla system som håller hög kvalité, vi ger även råd om regler och ritningar till dina hästar. En ny-, om- eller tillbyggnad av ett stall för hästar ska på förhand godkännas från djurskydds- och djurhälso- synpunkt . Privathästarnas vindskyd med ytterligare en hage under.

Med den skillnaden att hästen inte behöver leta efter föda på samma vis.

Provrid om möjligt den häst du är intresserad av vid fler än ett tillfälle. Enligt lag ska utegångshästar under årets kalla period ha tillgång till. De viktigaste reglerna och de vanligaste frågorna som berör dig som hästägare. Sto med föl, 1 av arean för fölningsbox. Annars får man bygga ett vindskydd.

Det finns olika regler när det gäller transporter av hästar beroende.

Comments have been closed/disabled for this content.