Arbets och miljömedicin umeå

Norrlands universitetssjukhus 9Umeå. E-post för ej patientrelaterade ärenden: . Kontaktinformation till arbets- och miljömedicin Umeå .

Christofer Åström kommer från Umeå. Postadress: Arbets– och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum. Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvår .

En arbets- och miljömedicinsk klinik tar emot patienter med sjukdomar som misstänks bero på arbetsmiljön eller den omgivande miljön. Umeå kommun rekryterar Fastighetschef. ArbetsuppgifterGenomföra utredningar och bedömningar av patienter med arbets- och miljörelaterade besvär, vilket även inbegriper riskbedömningar och . Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet. All arbets- och miljömedicinsk verksamhet genomsyras av ett preventivt perspektiv . Arbetsrelaterade dödsfall – ett underlag för prioriteringar och åtgärder? Bengt Järvholm, Enheten för yrkes- och miljömedicin,.

Catarina Nordander, Överläkare, Region Skåne, Arbets- och . Arbetsmedicinprojektet (AM-projektet) leds av Sveriges Företagshälsors vd Peter Munck, projektledare Pernilla Nordkvist.

Umeå hjälp av medarbetare som får visa var de upplever besvär. Ingrid Liljelind vid arbets- och miljömedicin, Umeå universitet och . Workshop om Vibrationsdatabasen , sep, Umeå. Västerbottens läns landsting, Beteendemedicin Umeå söker en PTP.

Ingvar Bergdahl, Yrkesmedicin, Umeå universitet, . Maria Albin, docent, arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Comments have been closed/disabled for this content.