Biblisk präst i silo

Eli var enligt Första Samuelsboken överstepräst vid templet i Silo där förbundsarken förvarades. Han uppges ha varit domare i Israel i fyrtio år. Israelitisk präst som tjänstgjorde vid templet i Silo på 1000-talet f Kr. Präst i Silo som omkring år 10f Kr tillsammans med sin bror Hofni tog med sig förbundsarken i krig mot . Namn: OLLE Datu2011-08-23:28:tack vet inte varför jag gav mig på detta ? Präst i silo el* Visa vägen **tpa. En gång när de hade ätit och druckit i Silo hände sig, medan prästen Eli satt på sin stol vid dörren till HERRENS tempel, att Hanna stod upp 10.

Moseböckerna uppfattar nämligen Aron som den förste översteprästen. ELEAZAR, en farisé ELEAZAR,partisanhövding ELHANAN, seGOLIAT ELI, överstepräst i Silo ELIA, profet ELIELILAMASABAKTANI. Vi kör till Kettef Hinnom, platsen där de äldsta bibliska versarna; den.

Reseledare: Resan leds av Anders Sjöberg, känd från TV, präst, teolog, . Eli var enligt Första Samuelsboken överstepräst vid templet i Silo där förbundsarken förvarades.

Comments have been closed/disabled for this content.