Enskilt avlopp fritidshus

Flera av produkterna på marknaden är anpassade för fritidshus. Kunskapsbank om enskilda avlopp, minireningsverk, toalett, infiltration, markbäd sluten tank, slamavskiljare, trekammarbrunn, filterbäd uppsamlingstank, . Vilken avloppslösning ska jag välja?

Det finns många olika tekniska lösningar för enskilda avlopp. Avloppsanläggningen får inte innebära risk för miljön eller människors hälsa. Vid bedömning utgår kommunen ofta från de allmänna råd som Naturvårdsverket . Uponor Infras lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och.

Våra olika system för enskilt avlopp. Avlopp och avloppssystem för villa och fritidshus. Värdefulla tips om enskilt avlopp och slamavskiljare samt minireningsverk till huset. Miljöpåverkan, anmälan och ansökan, olika typer av avlopp, kostnad. Om du inte kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du istället ha ett enskilt avlopp.

I stora delar av Värmdö kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Om du ska köpa ett hus med enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som finns, hur gammal den är och hur den ska skötas.

När du vet vilka reningskrav som finns på ditt enskilda avlopp är det dags att.

Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp. Information om enskilt avlopp (inte ansluten till det kommunala avloppssystemet). För enskilt avlopp utan vattentoalett, exempelvis till fritidshuset, ska du göra en anmälan till kommunen.

Alla enskilda avlopp med vattentoalett ska slamtömmas . Torra toaletter utan urinsortering lämpar sig främst för fritidshus och man bör vara medveten om att.

Comments have been closed/disabled for this content.