Hur många talar samiska

Det är osäkert hur många med samiskt påbrå som själva identfierar sig som samer. Det saknas tillförlitlig statistik på hur många som talar de samiska språken. Men många gör det, och den stora majoriteten av dessa talar nordsamiska .

Ungefär (000) av de samiskspråkiga talar nordsamiska, 000–000. I rennäringen finns många ord för ren, för att med ett ord kunna beskriva en rens ålder, kön, färg etc. Samerna har en till stor del gemensam kultur och många levde.

Det finns olika uppgifter om hur många som idag talar meänkieli.

Hur uppstod språken samiska, romani chib, jiddisch, meänkieli och finska? Varför har många värmlänningar finskt påbrå? Inom detta område talas flera samiska språk och dialekter. De samiska dialekterna karakteriseras av ett rikt ljudsystem och många . Läs mer om nationella minoriteter. Så – hur många finsktalande finns det då?

Det borde vara fler som talar finska samt meänkieli borde vara ett eget. Hur många av våra 3riksdagsledamöter bedömer du som “seriösa forskare”? Presentation av den samiska språksituationen.

Beroende på hur man räknar finns det sammanlagt 000–10samer. I Finland talar numera bara cirka hälften av samerna samiska som modersmål. Språkets talare önskar att språket ska få bli ett minoritetsspråk.

De flesta av dessa talar nordsamiska, som är en del av den centralsamiska huvuddialekten. Hur samiska blev samiska Mer än ett språk. I dag är det gynnsamt att tala samiska.

Comments have been closed/disabled for this content.