Militära grader förkortningar

För specialistofficerare gäller en annan skala av militära grader, där den lägsta graden är förste . Skriv enkelt och konkret, utan förkortningar och militär jargong. Titlar och gradbeteckningar skrivs med gemener.

Hur ser de korrekta förkortningarna av försvarsmaktens olika grader ut? Militära förkortningar är j-vligt roliga. Generellt finns det fler personer som innehar en viss militär grad ju längre ner i . Brigadgeneral (förkortning: bgen) är en militär generalsgrad.

Systemet implementeras gradvis under en lång övergångsperiod fram . Uniform, gradbeteckning, officerare, axelklaff, Uniform, gradbeteckning, kapten, axelklaff, Uniform, gradbeteckning, axelklaff, Uniform, överste, axelklaff . Tänk på att de flesta, men långt ifrån alla, militära förkortningar skrivs med gemener. Den militära världen är fylld av begrepp, förkortningar och minnesramsor – officiella sådana för att förenkla, men även inofficiella för att skoja till det. På försvarsmaktens webbsida Gradbeteckningar och igenkänningsfärger finns de olika gradbeteckningarna . Staffseargeant är en grad underofficerer kan bära, närmaste översättningen . Tråden om militära grader Vapen och militär. EDIT: en idé är att kanske klistra denna trådne samt den om förkortningar.

Där översätts allas grader till engelska på namnbrickan.

Då översätts Furir till Sergeant . Avtalsbundna soldater som avgått från aktiv tjänst använder förkortningen . Vissa typer av officerare med civil utbildning får militär grad efter civil. Sergeant Major, fast med förkortningen WO(Warrant Officer 2). Finländska militära grader på finska, svenska, engelska, franska och tyska.

Amerikanskt lexikon som förklarar militära facktermer och förkortningar.

Comments have been closed/disabled for this content.