Slipersolja innehåll

SLIPERSOLJA (TJÄRIMPREGNOL) sida (4). Specialprodukt för undehåll av åldrande slipers. Träbestrykningsmedel för uppfräschning av slipers och annat trävirke utomhus.

Produkten är även lämplig för infärgning av virke där en mycket mörk yta önskas. P302+P3VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Jag har inte möjlighet att byta ut. Trätjära är en naturprodukt som i .

Slipersoljan är avsedd för ytbehandling och mörkla. Nu sa någon att Cuprinol är bäst, då det innehåller kära och bl. Cuprinol slipersolja luktar inte starkt men man mår tjyvens efter ett tag, . Klassificering enligt EU:s ämnes- och preparatdirektiv. Innehåller inga lösningsmedel och ha. TrÄlasyr med trÄtjÄra och bitumen.

UtvÄndigt pÅ nytt trÄ samt tidigare laserat . Produkten innehåller inga ytterligare ämnen som klassificeras som farliga för hälsa eller miljö, är PBT eller vPvB eller för vilka ett . Behandling: Öppna burken och rör om innehållet för att fördela pigmentet.

Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Rör om burkens innehåll för att blanda ut pigmentet innan du börjar måla. Kan dock krävas att man oljar in flera ggr för att det ska bli riktigt mörkt.

Det brukar jag måla staketen med. Inga hästar som har gnagt på de staketen.

Comments have been closed/disabled for this content.