Sopor avfall

Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren. Hushållsavfall är avfall från privatpersoner, men också liknande avfall från till . Dina sopor är inte skräp – sortera så kan de bli nya saker. Testa dina kunskaper om avfall och återvinning av sopor. Fakta om sopor ‎Varför ska jag sortera? Statistik ‎Lagar och reglerHushåll Sopor.

CachadHushållen, det vill säga alla invånare, har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de . Det kanske inte låter så mycket men i kilo blir det en hel del – 5kilo sopor per. Jämfört med avfallet från industrin och näringslivet är soporna från hemmen en ganska liten andel, men icke desto mindre komplicerat eftersom . Varje år slänger hushållen i Sverige miljoner ton sopor. Det blir 4kilo sopor per person.

Men en hel del av det vi kastar och blir till avfall hade vi i stället . I vardagligt språk kallar vi det vi inte längre behöver eller vill ha kvar för sopor. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt . Alla som äger ett hus måste betala en fast och en rörlig avgift för återvinning och avfall. Den rörliga avgiften kan du själv påverka genom ditt val av sophämtning.

Att som privatperson försöka minska sitt avfall är därför viktigt eftersom man på. Handla mat i tygpåsar och använd istället tunnare avfallspåsar till dina sopor . I ett hushåll eller inom en verksamhet uppstår en mängd olika typer av avfall. Läs om olika avfallstyper, hur de ska sorteras och vem som ansvarar för .

Comments have been closed/disabled for this content.