Spektrat

Formen spektra är den latinska . Betydelse, synonymer och översättningar finns. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till spektrum.

Vi rekommenderar fortfarande spektrumet, men spektrat är. Det synliga spektrumet är den delen av det elektromagnetiska spektrumet som människans öga kan uppfatta. Det finns ingen tydlig gräns på vad som är synligt . Autism Spectrum Disorder (ASD), numera även autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för de neuropsykiatriska .

Relaterade sökord: diagnostik, dimensionell, DSM- kategoriindelning, spektrumtillstånd. Ordformer: pluralis: spektrum, spektra (eng: spectrums, spectra), . Hatten av för det breda spektrat av spänning som det skapar Tack Gaffa! Platt fall, urvattnat, tråkigt, trist och bedrövligt? Panamera 4: I andra änden av spektrat. I allt från det vardagligaste vardagliga till helt surrealistiska upplevelser som att välja kista, urna och kyrka.

Ljus är en del av det elektromagnetiska spektrat. Light reflection can be specular, mirror-like (left), diffuse or scattered. Holograms and Light av Tracy V.

Närmare undersökning av spektrat. Varje elektron har sin bestämda bana runt atomkärnan. Tillförs elektronen energi, i form av en foton eller värme, kan . See previous scheduled threads here. G news from Swedish media, and international .

Comments have been closed/disabled for this content.