Tecken på tangentbordet

Du kan tvinga datorn att skriva ut ett mellanslag, exempelvis om du vill att flera mellanslag ska följa varandra. På tangentbordet skriver du detta ”tecken” genom . Ibland räcker tangentbordet inte till, men här hittar du HTML- och ASCII-koden för de flesta tecken du kan behöva, från vanliga bokstäver och accenttecken till .

Ett tangentbord är en inmatningsenhet för skrivtecken på en skrivmaskin eller. Du kan ser var de olika tecknen är placerade på tangentbord för olika språk, inklusive vilka tecken som skapas när du använder skift- och . De typer av symboler och tecken som du kan infoga beror på vilket teckensnitt du har valt. Just nu använder jag inte min dator.

Det går inte att skriva snabela. CachadLiknandetangent får man det tredje tecknet som finns på vissa tangenter. Att Caps Lock är aktivt indikeras av en lysdiod uppe till höger på tangentbordet.

Alla symboler som hjärtan, blommor, pilar, objekt och mycket mer! Att använda ett specialtecken – en bokstav som inte finns tillgängligt på tangentbordet, men som ändå finns tillgängligt i . Om engelskt tangentbord används av ett program så kommer Windows att klaga och du får en gång till markera English och därefter klicka . För att få de funktioner som ett tangentbord med 1tangenter har med en bärbar dator med tangenter kan du aktivera knappsatsfunktionen . För att göra små svarta hjärtan och många andra symboler med tangentbordet använder man sig av tangenten ALT samt siffrorna som finns till . Med Windows Teckenuppsättning eller .

Bra översikt av tangentbordet och man ser direkt vilka tecken som ligger. Ett vanlig PC tangentbord har en speciell del till höger som kallas för numeriskt tangentbord (numeric keypad) . När det gäller att skriva med datorns tangentbord , kan du skapa mycket mer än bokstäver och siffror. Du kan skapa en rad av tecken och symboler från hjärtan . Man håller nere knappen Alt, samtidigt som man slår siffrorna -en åt gången- på det numeriska tangentbordet längst till höger.

Träna att hitta olika tecken och öva stor bokstav med hjälp av SHIFT. Här kan du kopiera tecken som inte finns på standardtangentbord. Dessa tecken finns också på andra ställen på tangentbordet, men med det numeriska tangentbordet kan du snabbt mata in numeriska data och utföra . Tecken som kan vara lite kluriga att hitta på tangentbordet på en Mac Book Pro.

Beskriver hur du testar och korrigerar ett Num Lock-fel som kan leda till att siffror ersätter bokstäver när du skriver på den bärbara datorns tangentbord.

Comments have been closed/disabled for this content.