Tung terrängvagn behörighet

Tung terrängvagn får köras på väg, även allmän väg. Läs mer på om vilka fordon du får köra på B-behörighet. Fordonet XXX0är klassat som en tung terrängvagn.

En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. C, E eller taxiförarlegitimation. Yrkesmässig trafik med tung terrängvagn samt traktortåg kräver C-behörighet.

Fordonskombinationer du får köra utöver vanlig B-behörighet.

Terrängmotorfordon och terrängsläp som dras av tung terrängvagn är. För att köra terrängvagn krävs att man har körkort med B-behörighet. Vilka krav som ställs på körkortsbehörighet, registrering, fordonsskatt och. Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon,.

En av nyheterna är den utökade B-behörigheten, som efter godkänt körprov ger rätt. För att få ta körkort med behörighet CE så måste man ha ett vanligt. Man får även köra personbil med tungt släp och tung terrängvagn och traktortåg.

Förarbehörighet BE – Personbil med tungt släp ger dig rätt att köra följande fordon. Traktortåg eller motorredskap Traktortäg, tung terrängvagn eller.

Körkortsbehörighet C – tung lastbil ger dig rätt att köra följande fordon. Transportstyrelsen får endast tilldelas behörig personal. För tung terrängvagn räknas förare + reservhjul med.

Den som har körkort, oavsett behörighet och när det är utfärdat får köra. Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för. Njae, eftersom du har BE behörighet så är det släpets aktuella bruttovikt.

Unimog kan registreras som tung terrängvagn. Tvåhjulig tung motorcykel, trehjulig tung motorcykel. I, trehjulig motorcykel, fyrhjulig motorcykel. Om en tung buss, tung lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn kan förses med två eller flera.

Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Comments have been closed/disabled for this content.