Vad är ensilage

Ensilage eller med ett föråldrat namn pressfoder är djurfoder, företrädesvis vallväxter, som genom fermentering, det vill säga genom en anaerob . Tillverkning ‎Metodik ‎Historia ‎Se ävenVad är ensilage? Vi har alla sett de stora runda, ibland kantiga, vita plastbalar som ligger ute på fälten, men vad är det i dem? Jo, det är gräs som ensilerats och som . Svar: Ensilage är gräs som istället för att torkas till hö konserveras genom ensilering.

Ensileringen bygger på att mjölksyrabakterier som finns naturligt på gräset . Man kan tillsätta syra för ensileringsprocessens skull, men vad jag har fått lära mig så är hösilage ett hittepå ord för ett torrare ensilage som . Vad är bäst hö/hösilage eller ensilage? Foderpriserinläggsep 2003Fler resultat från www. CachadLiknandeHoppa till Vad är TS?

Den största skillnaden mellan hö och ensilage blir därmed vattenhalten. För att hantera detta finns en beteckning som kallas TS, . Föreslå en synonym eller ett motsatsord till ensilage. Det finns inga absoluta gränser för vad som är ensilage och vad som är hösilage, men då ts-halten överstiger ca procent brukar fodret kallas . Det finns ingen tydlig definition för att särskilja hösilage och ensilage.

Den vanligaste definitionen idag är att hösilage är torrare än ensilage, . Utfodringen av hösilage har ökat under senare år. Agronom Cecilia Müller på SLU i Uppsala arbetar med frågor kring hösilage. Hö, hösilage, ensilage är olika sätt att konservera grovfoder.

Här beskrivs konserveringsmetoderna och vad de innebär för näringsvärdet och hästen.

Comments have been closed/disabled for this content.