Vak vid livets slutskede

Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort . Att vara närstående till någon med obotlig cancer är svårt på så många sätt. Man sörjer över den närståendes sjukdom och annalkande död.

Om den svårt sjuke eller närstående önskar så skall alltid extra vak sättas in. Det kan behövas extra vak för att t. Omvårdnad vid livets slutskede. Grundläggande för all vård- och omsorg är att alla människor har rätt att får bestämma.

Lindrande behandling av patienter med livshotande tillstånd (palliativ vård) är ett svårt område som ställer krav på tydliga regler, men också på . Delregionalt vårdprogram för patient och närstående inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det lokala vårdprogrammet för Palliativ . Var och en för sig själv, tills döden skiljer oss åt. Det verkar luta mer och mer åt just det, i detta så kallade välfärdens Sverige. I regeringens skrivelse Uppföljning av den Nationella . Då kan det vara bra att hjälpa.

Ja vi kommer ju in med jämna mellanrum och får vi sitta vak då då behöver vi. Vak kan ibland även behövas för att stötta oroliga närstående som inte vågar .

Kontinuerlig bedömning av behov av vak. Sjuksköterskan avgör om det behövs vak samt på vilka tider. Vi skapade ett team på fem-sex personer, som turades om att sitta vak hos en brukare i . En brukare som var vid livets slut skulle få vak. Men vid flera tillsyner syntes inte någon personal till.

Nu har händelsen Lex Sarah-anmälts. Utifrån sjuksköterskans initiering om behov av extra vak, fatta beslut och se till att . Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående.

Comments have been closed/disabled for this content.