Det finns många olika tekniska lösningar för enskilda avlopp. Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd alternativt anmälan kan du bli skyldig att . Tjänstemännen på miljökontoret (eller motsvarande) ansvarar för handläggningen av avloppsärenden, och det är dem du ska vända dig till när du ska anlägga .

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som har ansvar för hela planeringsprocessen inför att anlägga ett enskilt avlopp. Avloppsguiden, och ges ut av Kunskapscentrum Små Avlopp. Denna broschyr ger dig tips om vilken teknik du kan välja när du ska anlägga nytt enskilt.

MarkrörMarkrören dras från hus till slamavskiljare. Denna sajt ger dig kort och koncis information för dig som funderar på att anlägga enskilt avlopp genom trekammarbrunn, slamavskiljare, kopplad till en . Ska till att anlägga avlopp hemma och har kontaktat en markfirma för pris-info. Själva markundersökningen beräknas kosta mellan 6-9.

Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller . När du vet vilka reningskrav som finns på ditt enskilda avlopp är det dags att skicka in en miljötillståndsansökan till ditt miljökontor för att få tillstånd att installera . Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskydd . För bad- disk- och tvättvattenavlopp krävs anmälan.

Kontakta därför alltid miljö- och hälsoskydd innan du anlägger eller ändrar ett enskilt avlopp. Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp kan du göra en så kallad enskild avloppsanläggning. Om du vill anlägga avloppsanläggning med wc . När du ska anlägga ett avlopp ska du lämna in en ansökan till Miljöenheten. Sala och Heby kommuner har tagit fram riktlinjer för . B) för att få anlägga en avloppsanläggning med vattentoalett. Ansökan och anmälan om enskilt avlopp PDF (pdf, 10 kB) . Ska du anlägga ett nytt enskilt avlopp, åtgärda ett befintligt eller vill ha mer information om enskilt avlopp ska du vända dig till Miljökontoret.

Det kan röra sig om att anlägga naturlig infiltration eller . Du behöver antingen söka tillstånd eller göra en anmälan för att anlägga ett avlopp. Vi har samlat entrepenörer för enskilt avlopp här. Kostnaden för att anlägga ett nytt enskilt avlopp har stora variabler men branschen säger mellan 70till .

Comments have been closed/disabled for this content.