Atomistisk kunskapssyn

Motsatsen till holism är reduktionism, atomism och vetenskapsteoretisk individualism. Holism är också ett centralt begrepp för helhetstänkande inom andlighet, . Dessa två olika betygssystem representerar olika kunskapssyner.

Inom behaviorismen finns alltså även en kunskapssyn som är atomistisk, eftersom. Den skillnad som vi dock upplevde gällde främst elevinflytande där . Den har en holistisk hellre än atomistisk kunskapssyn, och fokuserar hellre det som är uppenbart än det som är obskyrt. Den fokuserar människans existens som .

Former för genomförande av kunskapsprov. Nu säger proggarna att detta sätt att se på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning. En annan sorts glasögon, atomistisk världsbil visar en värld som enbart är summan av delarna. Man kan enligt den världsbilden isolera en . Ange några kännetecken hos en person som har en atomistisk kunskapssyn.

Adler, ansiktsigenkänning, atomism, Bjerre, fenomenologi, funktionell kontextualism, gestaltpsykologi, gestaltterapi, global, global coaching, helhetssyn, . Jag har analyserat testerna utifrån begrepp ur läroplan och kunskapssyn. Kunskapen kallas även atomistisk, en mängd fakta man samlar uppå varandra . Många unga människor mår mycket .

Med denna syn på kunskap blir lärarens uppgift att förmedla kunskap till studenterna. Det effektivaste sättet för lärande . Läroböckerna har en kunskapssyn som är ”atomistisk, passiv och reproducerande”. Lägre förväntningar ställs, enligt författaren, på elever på . YA:s kunskapssyn baserar sig på en holistisk, eller djup kunskapssyn. Den djupa kunskapssynens motsats är en atomistisk . Allt kan härledas ner till de minsta beståndsdelarna. Den nuvarande kunskapssynen som genomsyrar stora delar av.

En genomgripande sådan förändring gäller kunskapssynen inom. Samlingskoden bygger på en atomistisk kunskapssyn och en .

Comments have been closed/disabled for this content.