Mineraloljebaserad zinkfri hydraulolja med hög prestanda, lång livslängd och rengörande egenskaper. Avsedd för hydraulsystem inomhus samt för smörjning .

Egentligen är ATF en hydraulolja men med lite speciella egenskaper, i sentida servosystem rekommenderas ATF. Ibland rekommenderar hydrauliktillverkare andra oljor än hydrauloljor, t ex.

Motorolja har goda slitageminskande egenskaper, men är mindre skjuvstabil. Vare sig man använder den ena eller andra bas- oljan, så duger den egentligen bara till att smörja. Och det finns många olika användningsområden för olja vilket säkert . En standard hydraulolja enligt VGklarar detta mellan till grader. Ett dåligt eller tidigare använt filter försämrar snabbt en ny oljas egenskaper.

Vilka kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaper har gjort att oljan. Nitrilgummi har goda mekaniska egenskaper jämfört med andra elastomerer. Biologiskt nedbrytbar hydraulolja är vanligen baserad på raps, kokos och andra. Köldresistens: Nitril tål kyla .

Prestanda, egenskaper och fördelar. Mycket liten variation av viskositet vid . Det finns ett stort sortiment av transmissionsoljor med olika egenskaper, så det är viktigt att du följer rekommendationerna från din fordonstillverkare . Högt viskositetsindex och låg lägsta flyttemperatur ger bra egenskaper året runt. Vårt mål måste vara att använda miljöanpassade hydrauloljor för att uppfylla.

Dubbelklicka på bilden ovan för att visa hela bilden. Efter motorolja är hydraulolja den största enskilda smörjoljeprodukt som. Hydraulolja med slitageskyddande egenskaper.

Den har goda stötabsorberande egenskaper och stor motståndskraft mot fukt och kan användas över stora varvtals- och temperaturområden.

Comments have been closed/disabled for this content.