Det kan vara en bom över vägen, men den bör kompletteras med vägmärke för tydlighetens skull. Det är en låst vägbom över vägen och det finns dessutom en skylt som säger Privat Väg. Frågan kanske är överflödig då det tydligt står privat väg på skylten.

Behöver man sätta upp skylt etc som varnar för . Bom över vägen lär nog vara det enklaste då annan skyltning kräver ansökan och. Förbudsskylt mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Vägens ägare bestämmer om han eller hon vill sätta en bom för vägen eller en skylt som förbjuder motorfordonstrafik.

Jag missade skylten med motorfordonsförbu kanske mest p. Ja, ENSKILD VÄG är inte samma som PRIVAT VÄG. Om det finns bom så bör man ha ett fordon som kommer förbi även om bommen . Vägbom och vägspärr och vägbommar för att spärra av enskild väg. Svensktillverkad väggrind för att förhindra infart på områden. Ska sätta upp en skylt om privat väg på vår tillfartsväg till huset.

Då har de rätt att sätta stopp för oss med skylten Privat väg ! Men markägaren har, enligt lag rätt att sätta för en bom utan att begära tillstånd. Men varför sätts det igentligen upp dessa vägbommar?

Måste det inte finnas skyltar vid bommen för att den ska räknas som privat? Sätt upp en skylt där vägen börjar Här slutar allmän väg, hinder och. Enskild väg är väg som inte är allmän väg. Skylt för enskild väg har svart text mot gul bakgrund med en röd pil. Ibland finns det skyltar med text som ”Privat väg”.

Att sätta upp förbudsskyltar mot exempelvis ridning, får man inte lov att göra på vare sig enskild väg med statsbidrag eller utan. När det gäller en mindre enskild väg som kanske går över några.

Comments have been closed/disabled for this content.