Bygga multrum

Den bygger på en av de äldsta naturprinciperna – organisk nedbrytning. Vi har ett nyinköpt fritidshus där vi har en toa ansluten till ett multrum. Tips: saker du kan bygga MED barnen!

En annan tanke: kan man inte bygga om till urinseparerande med en Dass-Isak el. Multrum- problem och lösningar. Bygger man den själv kan man komma lindrigare undan. Större system, med multrum och sidtransporterande system, kräver stora .

Däremot är det inte ekonomiskt försvarbart för kommunen att bygga upp en egen. Detta system kräver en relativt stor behållare, ofta kallat multrum, som . Om man ska bygga sin egen kompost, ska man redovisa hur den ser ut för. Vilka multrum som finns på marknaden och återförsäljare finns uppgifter om i. Ett alternativ för multrum är att försöka täcka ytan över materialet med ett . De ekologiska alternativen bygger på kretsloppstänkande och innebär att man själv.

För att bygga en markbädd måste infiltrationen kompletteras med dräneringsrör alternativt tät duk om det skall vara en tät markbädd. Knivsta kommun har sökt och fått beviljat LOVA-bidrag för att bygga en. Framförallt torra lösningar, som multrum, bygger på att du själv tar om hand avfall från anläggningen genom att kompostera det.

Men även andra lösningar, som . Det går bra att bygga en kompost själv. I vissa multrum kan man även kompostera hushållsavfall. Det finns regler för hur alla komposter ska byggas. Telefonnummer: Sökandens adress: Personnummer sökanden: E-postadress: Typ av toalett: (t.ex. multrum, förmultningstoalett, separett, förbränningstoalett):.

Ett multrum består av en stor behål- lare under toaletten där både urinen och fekalierna. Man bygger upp fack av fem skift lecablock. Du kan även bygga en kompost själv eller göra om ett. En av anledningarna till att vi gjort en så stor kompost, är att vi fnv har ett multrum som är lite svårjobbat pga knäpp konstruktion, år gammalt, .

Comments have been closed/disabled for this content.