Fosforfälla efter markbädd

Mekanisk fosforfälla med mineraler (t.ex. Polonite) efter en sluten markbädd. Godkänd slamavskiljare och tät markbädd med efterföljande brunn med.

En annan vanlig lösning är att ha en fosforfälla efter markbädden.

Denna är oftast utformad som en brunn med en säck . Rekommenderat ca pris för produktpaket: 0kr (ink moms). Efter fällningen leds avloppsvattnet till en infiltration eller en markbädd för vidare behandling. Eftersom BIOROCK är en markbädd på burk, kompletteras.

Att installera en fosforfälla efter BIOROCK är enkelt och kan även göras i . Schematisk skiss över system med markbädd och fosforfälla. Filtermaterialet behöver bytas efter cirka två år. Tömning av fosforfälla med filtersäck. FOSFORFÄLLNING OCH EFTERBEHANDLING. Hur många år kan man räkna med att en markbädd eller infiltration fungerar som avsett?

Vilka typer av teknik finns det för fosforfällning? Vi använder fosforfälla och prov- tagningsbrunn. BIOROCK är en kompakt markbädd på burk för att rena avloppsvatten efter slamavskiljare eller trekammarbrunn ute på landet, där kommunalt .

Fosforfällning passar bra som komplement till en traditionell markbädd för att få en. Det kemfällda slammet, som är rikt på fosfor, kan återföras till åkermark efter . Det finns främst två varianter för fosforfällning. Placeringen av fosforfällan efter Aquatronen men innan slamavskiljaren gör . En nackdel med kemisk fosforfällning är dock att fosforn blir relativt hårt bunden till slammet.

Fosforfällan måste placeras efter markbädden för att inte störa den . En markbädd kan ha en fosforfälla som ligger efter bädden. Vid hög skyddsnivå krävs en tät markbädd med efterföljande fosfor- fälla. Slamavskiljning med efterföljande markbädd.

Anvisning för fosforfälla FTM 904.

Comments have been closed/disabled for this content.