Radhacka

Chopstar är samlingsnamnet för Einböcks effektiva radrensare med gåsfötter för radhackning av majs, oljeväxter, betor, åkerböna, spannmål mm. Nu finns det en ny radhacka för de svenska odlarna. Den tyska hackan från Schmotzer är ett välkänt begrepp för de tyska ekoodlarna och den .

Robocrop InRow Weeder från Garford är en radhacka med roterande hackorgan. En högteknologisk kamera överblickar de rader som ska bearbetas och . Garford Inter-row är en kamerastyrd radhacka för hackning mellan rader. Med en bred maskin har man en mycket bra avverkning även med en radhacka.

Det är möjligt att få en dator att bestämma radernas positioner på markytan med hjälp av videofilm och bildanalysteknik. Gårdsauktion Årby Stallarholmen. Hushållningssällskapet Rådgivning. Ogräsharvning jobbar med jordtäckning:. Någon som har ett förslag på en bra hacka och vart man kan få tag . Holländska Steketee visade på Cereals upp en ny automatisk radhacka kallad IC.

De gödselslag vi hanterar inom ekolo- gisk odling är till . Specialmaskiner” i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Kongskilde radhacka rader – SÅLD.

Radhackning av majs med sådd av fånggröda. Hjulhackan är det bästa handredskapet eftersom arbetsmetoden med . Cameleon är en harv, gödningsmaskin och såmaskin. Och när det börjar gro kan man radhacka . Jag vill gärna styra systemet från en dator, som i . Försöksplanen framgår av tabell 1. Hackning- en har utförts med en ny radhacka som ut- vecklats och byggts av Gothia . Mylla gödsel och så småfröigt utsäde.

Ny eller jättegammal spelar ingen roll.

Comments have been closed/disabled for this content.