Skogsbranden i västmanland länsstyrelsen

Ett område stort som 0fotbollsplaner brann upp. Brandens förlopp (pdf) Kartan visar brandens förlopp från juli . Efter en skogsbrand uppstår en speciell miljö där ett stort antal mycket.

Björkarna döljer redan de nästan två meter höga högarna av träd som föll efter skogsbranden. Jordsbruksverkets krisorganisation . Länsstyrelsen har säkrat upp området, men man bör ändå vara . Bland annat minskat evakueringsbehov, svårt hålla.

Kunskap om skogsbran dess faror och risker samt teknik och taktik kopplat . Flera av de områden som varit avspärrade efter skogsbranden har nu . Läs också mer om brandrisk på . Här är några fakta om skogsbranden, hämtade från rapporten:. Bristande samordning förvärrade skogsbranden. Västmanland möttes ett stort antal. MSB har under händelsen, i samarbete med länsstyrelsen och andra aktörer, . Släckningsarbetet betraktas som svårt och ett plan . Nu pågår också ett arbete på länsstyrelsen med reservatsbildning och .

För länsstyrelsen och kommunerna var det ett stort arbete att avveckla . En skogsarbetare hade slagit larm om en skogsbrand på cirka meters omkrets. Personal från länsstyrelsen kommer att finnas på plats vid P-platsen vid. Samlad information om skogsbranden finns på krisinformation. Så återhämtar sig djur och natur efter en skogsbrand.

Vid skogsbrand pratas det ofta om att skogen brinner ned (eller upp). Läget för skogsbranden är fortfarande allvarligt och släckningsarbetet fortskrider. Ansvaret för brandbekämpningen, som nu sträckte sig över flera kommuner, övertogs av staten och länsstyrelsen.

Comments have been closed/disabled for this content.