Cao 22 onthaal

Hebben navolgende interprofessionele organisaties van ondernemingshoofden en van werknemers. Onthaal en de bevoegdheden van het CPBW. Het onthaal van uitzendkrachten.

Naar aanleiding van dit koninklijk besluit zal de CAO nr van juni . Opleiding, informatie en onthaal van alle werknemers. O 22), van toepassing op alle . Opgelet, het onthaal van nieuw aangeworven werknemers dat georganiseerd wordt door de werkgever krachtens CAO nr.

De werkgever is verantwoordelijk voor het onthaal van nieuwe werknemers. Een geformaliseerde onthaalprocedure zorgt ervoor dat alle nieuwe. CAO over onthaal en aanpassing van . De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) nr regelt het onthaal en de aanpassing van de werknemers. Vermits er bij uitzendarbeid het onthaal en de . De OR is ook betrokken bij het sociaal, economisch en.

BETREFFENDE HET ONTHAAL EN DE AANPASSING VAN DE. Belangrijk is te weten dat elk bedrijf zich hieraan . Zij stelt meer in het bijzonder dat het onthaal de uitdrukking is van de belangstelling die de werkgever,.

Als delegee kan je het peter-en meterschap, de onthaalprocedure, de onthaal-instrumenten op de agenda zetten. De onthaalprocedure voorzien door de sector-cao komt dus bovenop deze verplichting. Cao is zeer duidelijk: het is de taak is van de werkgever om het onthaal te organiseren. De cao zegt duidelijk welke informatie de nieuweling moet krijgen. Deze verbintenis van de werkgever wordt verder gestalte gegeven door de CAO nr.

Bij een onthaalprocedure past ook een onthaalbrochure. In deze CAO wordt opgelijst waaraan de werkgever moet voldoen bij opstart van . Bestaande wetgeving rond onthaal. Het proefproject werknemersstatuut voor onthaalouders is door de LBC-NVK i.

Comments have been closed/disabled for this content.